อนุทิน #126602

วันที่ 8 - 9 สิงหา 56  มีคำสั่งให้คุณมะเดื่อไปอบรม " การเขียนร้อยกรอง "  ที่ 

สพท. ( เพราะเขาระบุว่า ผู้เข้าอบรม ต้องเป็นครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.6 โดยตรง )

เย้ ๆ ..! จะได้เขียนกลอนเป็นกะเขาบ้างแล้ว เย้ ๆๆๆๆ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)