อนุทิน 126492 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๕๖๐ |

"Reality"

"... จริงอยู่ ทุกชีวิตควรมี 'ความหวัง'
แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ควรทิ้งขว้าง 'ความจริง'

ความหวัง ทำให้เรา 'รอ'
ความจริง ทำให้เรา 'พอ'

คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ รพ. ย่อมาจาก โรงพยาบาล ..."

คุณหมอ คุณากร วรวรรณธนะชัย
นายแพทย์และนักเขียน
หนังสือ "มองโรคในแ่ง่ดี"

เขียน 16 Jul 2013 @ 10:21 () แก้ไข 16 Jul 2013 @ 10:37, ()


ความเห็น (0)