อนุทิน 126491 - ป.

ป.

กิจกรรมเพื่อสุขภาพใจ (41)
ดัดพฤติกรรมตนเองเรื่องมาสาย...
วันนี้ลูกศิษย์ทำให้ผิดหวังเล็กน้อย กับการมาสายเป็นชั่วโมง
เราแต่ละคนมีเหตุผล  และแต่ละคนคือมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบ
แม้กับตัวข้าพเจ้าเอง ก็เคยสาย
แต่วันนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกอยากเป็น คนตรงเวลา (Punctual) เป็นอย่างยิ่ง
ด้วยเหตุผล คนตรงต่อเวลาเป็นคนที่
1. เสียสละ ไม่มองว่าการรอคนอื่นเป็นการเสียเวลา
2. มีความสามารถในการบริหารเวลา รู้จักวางแผนล่วงหน้า
3. รู้จักปล่อยวาง ไม่ต้องดูดีสมบูรณ์แบบ ให้ความสำคัญกับเวลามากกว่า


###
สรุปบทเรียน คุณสมบัติต่อไปนี้น่าจะทำให้ผู้ที่มี เป็นดาวจรัสแสงในสังคมไทย
1. ตรงต่อเวลา
2. รักษาวาจามั่น
3. เท่าทันอัตตาตน
ข้าพเจ้ายังห่างไกล...แต่จะพยายาม

เขียน 16 Jul 2013 @ 10:20 () แก้ไข 16 Jul 2013 @ 19:31, ()


ความเห็น (5)

พี่ชายเอง ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้มาบ้างเหมือนกันครับ...แล้วพบว่า...

ความผิดหวัง..

มีพื้นใจมาจาก...

ความคาดหวัง น่ะครับ

พี่ชาย ชยพร แอคะรัจน์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะพี่ชาย
ผิดหวัง เพราะหวังผิด :)

วันนี้มีเรื่องกระทบใจ ติดต่อกันสองเรื่อง
เรื่องแรกกล่าวไป
เรื่องสอง (รู้สึก) เหมือนถูกหักหน้า
เกิดความคับข้องใจ
...
กลับมาออกกำลังได้เหงื่อแล้ว
คิดได้หลายอย่าง
'Don't get mad-get motivate'

เขียนเมื่อ 

หักหน้า ... เป็นอาการของคนที่หมั่นไส้เรา

เราจึงบอกว่า "ตามสบาย"

เพราะมันยังคงเป็นเช่นนั้นเอง

เขียนเมื่อ 

สดๆ ร้อนๆ เรื่องสาม..รับปากแล้วไม่ทำ..ไม่รับสาย
เขาคงจะยุ่งๆๆๆๆๆ
หวังผิด จึงผิดหวัง

...เอามาจากหนังสือที่อาจารย์ให้นั่นเองคะ

เขียนเมื่อ 

เท่าทันอัตตาตน ;)...