อนุทิน 126280 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

ความรักที่แท้จริงมิใช่การเกาะเกี่ยวผูกพันเพื่อผลประโยชน์
หากคือการเสียสละแบ่งปันเพื่อความหลุดพ้นสู่ความไม่มี

ธรรมทิพย์
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เขียน 11 Jul 2013 @ 07:01 ()


ความเห็น (2)

ภาพสื่อความหมาย ภาษาสะเทือนความคิดค่ะอาจารย์

(@^_____________^@)

ขอบคุณทุกดอกไม้กำลังใจ
และขอบคุณคุณ Wahoo_BluESkY ที่มาทักทายค่ะ