อนุทิน 126280 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

ความรักที่แท้จริงมิใช่การเกาะเกี่ยวผูกพันเพื่อผลประโยชน์
หากคือการเสียสละแบ่งปันเพื่อความหลุดพ้นสู่ความไม่มี

ธรรมทิพย์
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

  เขียน:  

ความเห็น (2)

ภาพสื่อความหมาย ภาษาสะเทือนความคิดค่ะอาจารย์

(@^_____________^@)

ขอบคุณทุกดอกไม้กำลังใจ
และขอบคุณคุณ Wahoo_BluESkY ที่มาทักทายค่ะ