อนุทิน #126184

คุณมะเดื่อจะเข้าโกทูโนทุกครั้งทาง e - mail ทำให้สามารถตอบความคิดเห็นของเพื่อน ๆได้ครบ และยัง

ทราบถึงบันทึกของเพื่อน ๆ ที่เราติดตามทุกคนด้วย อยากให้เพื่อน ๆ เข้าโกทูโนทาง e - mail กันนะ

เขียน:

ความเห็น (2)

จริงหรือครับนี่ ;)...

ลองดูจ้ะอาจารย์วัส