อนุทิน #125980

| อนุทิน ... ๔๕๐๒ |

"ความจริง คือ สัจธรรม"

หากเรามองโลกในแ่ง่ดี แต่อย่าให้ดีจนถึงกับหลอกตัวเอง
หากเรามองโลกในแง่ร้าย แต่อย่าให้ร้ายจนหมดหนทางสู้

หากเรามองโลกตามความเป็นจริง ก็ขอให้เรามองเห็นสิ่งดี ๆ ในสิ่งร้าย ๆ และสิ่งร้าย ๆ ในสิ่งดี ๆ
ชั่งน้ำหนักและหาทางแก้ไขต่อไป

เขียน:

ความเห็น (2)

ด้วยความตั้งใจและยินดีครับ คุณหมอบางเวลา ป. ;)...