อนุทิน 125965 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๔๔๙๗ |

"ปัจจุับัน"

ครึ่งแรกของปี ๒๕๕๖ เหมือนจะมีความเปลี่ยนแปลงมากมาย
สิ่งที่ตั้งใจไว้หลายสิ่งก็สำเร็จลุล่วง
ปัญหาในอดีตก็ย้อนกลับมาให้แก้ไข
สุขภาพ ... กลายเป็นสิ่งที่พึงดูแลรักษาให้ดีกว่าแต่ก่อน

ปัจจุบันต้องทำให้ดีที่สุด เพื่ออนาคตที่กำลังจะมาถึง

  เขียน:  

ความเห็น (0)