อนุทิน 125965 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๔๙๗ |

"ปัจจุับัน"

ครึ่งแรกของปี ๒๕๕๖ เหมือนจะมีความเปลี่ยนแปลงมากมาย
สิ่งที่ตั้งใจไว้หลายสิ่งก็สำเร็จลุล่วง
ปัญหาในอดีตก็ย้อนกลับมาให้แก้ไข
สุขภาพ ... กลายเป็นสิ่งที่พึงดูแลรักษาให้ดีกว่าแต่ก่อน

ปัจจุบันต้องทำให้ดีที่สุด เพื่ออนาคตที่กำลังจะมาถึง

เขียน 02 Jul 2013 @ 16:05 ()


ความเห็น (0)