อนุทิน 125802 - ภัสราภรณ์ พริกชูผล

สัปดาห์ที่ 7 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสัปดาห์นี้ดิฉันและเพื่อนได้ร่วมกันเขียนโครงการเพื่อนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน โดยีเสนอโครงการ เรื่อง การทำน้ำยาหมักชีวภาพ โดยการพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ไปศึกษาดูงาน ณ โรงแรมมารีน่าภูเก็ต รีสอร์ท ซึ่งการนำเสนอท่านผู้อำนวยการ ท่านได้ให้คำปรึกษาได้ดีมาก และได้พยายามสอนหลักการทำงานของการเป็นครูที่ดี ทำให้เราได้มีประสบการณ์ในการทำงานอีกอย่างหนึ่ง

งานในหน้าที่สอน ชั้นอนุบาลได้สอนเรื่อง น้ำมีแรงดัน โดยใช้การทดลอง โดยการให้นักเรียนเป่าลูกโป่งในขวดที่เจาะรูและไม่เจาะรู และอีกการทดลองหนึ่งโดยการเจาะรูรอบ ๆ ขวดแล้วปิดฝาทำให้น้ำไม่ไหล แต่เมื่อเปิดฝาน้ำจะไหล ทำให้เด็ก ๆ ชอบและมีส่วนร่วมในการทดลองเป็นอย่างมาก ในระดับชั้นป.4 ได้ทดลองเรื่อง การสังเคราะห์แสงของพืช โดยการทดลอง ต้มใบไม้ในน้ำ และต้มในเอทิลเเอลกอฮอล์ สุดท้ายหยดสารละลายไอโอดีน เพื่อทดสอบว่าใบมีการสร้างอาหาร ซึ่งนักเรียนมีความสนใจและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 

และวันเสาร์ต้องคุมนักเรียนไปทัศนศึกษา ในโครงการมัคคุเทศน์น้อย โดยพานักเรียนออกไปฝึกการพูดภาษาอังกฤษในสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต

เขียน 28 Jun 2013 @ 10:45 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอเป็นกำลังใจให้กับการฝึกสอนครับ มาเขียนบันทึกบ้างนะครับ

เขียนเมื่อ 

แอบตามอาจารย์ขจิตมาห่าง ๆ ;)...