อนุทิน 125297 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๔๒๓ |

"เกร็ด"

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับ "โรงเรียนวัดป่าแแดด"

* ผอ.โรงเรียน เคยเป็น ผอ.โรงเรียนของเด็กชาย "หม่อง ทองดี" มาก่อน

* นักเรียนของโรงเรียนไร้สัญชาติเยอะ ทั้ง ๆ อยู่ในเขตอำเภอเมือง เชียงใหม่

* โรงเรียนไม่มีครูคอมพิวเตอร์แม้แต่คนเดียว

* เด็กนักเรียนไร้สัญชาติกลับมีระเบียบเรียบร้อยและมีความใฝ่รู้กันมาก

* เด็กนักเรียนมี อนุบาล ถึง ป.๖ เป็นเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง (สำรวจด้วยตา)

...

เขียน 17 Jun 2013 @ 22:40 ()


ความเห็น (0)