อนุทิน 124943 - อ.อาลัม

เจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เมื่อได้รับการร้องขอให้มาบริการ แก้ไขปัญหาต่างๆ ในเวลาที่ระบบนั้นๆขัดข้อง สามารถอ้างความชอบธรรมอันเนื่องจาก "สถานการณ์" ที่จะไม่ไปให้บริการ ณ เวลาที่ขัดข้อง และปล่อยให้ "ประชาชน" อยู่กับ "ปัญหา" ในทางกลับกัน "ประชาชน" ไม่สามารถจะอ้างอะไรได้เลย แม้จะกลัวเหมือนๆกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ประชาชนยังคงต้องออกไปทำมาหาเลี้ยงชีพ ทั้งๆที่มีเพียงมือเปล่า 

เขียน 10 Jun 2013 @ 10:34 ()


ความเห็น (0)