อนุทิน 124912 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๓๗๕ |

"อดีต"

ความเจ็บปวดในอดีตที่เราไม่ได้จัดการมัน มันได้ย้อนกลับคืนมาทำร้ายเรา ณ ปัจจุบัน เราเองก็ทราบว่า นั่นเป็นเหตุปัจจัยที่เราเองขลาดเขลาเกินกว่าจัดการด้วยปัญญาในอดีต เมื่อถึงปัจจุบัน เราเองก็ต้องย้อนกลับไปเรียนรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาทั้งหมดใหม่ เสียใจในอดีตที่ผ่านมา แต่ก็ไม่อาจย้อนคืนไปแก้ไขได้ และพยายามทำสิ่งที่เรียกว่าปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้  ขออโหสิกรรมทั้งกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเิกินไว้ด้วยเทอญ

เขียน 09 Jun 2013 @ 20:03 ()


ความเห็น (0)