อนุทิน 124794 - อ.นุ

  ติดต่อ

"ปัญหาที่ใหญ่ที่สุด คือ ปัญหาที่เราไม่รู้ว่าเป็นปัญหา"

อาจารย์วีระพงศ์ ทวีศักดิ์

  เขียน:  

ความเห็น (1)

 อ.วีระพงศ์ คือหนึ่งในคณะกรรมการสื่อศึกษา ของสื่อมวลชนคาทอลิกค่ะ ชอบฟังบรรยายของท่านเช่นกันค่ะ