ความเห็น 2828167

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

 อ.วีระพงศ์ คือหนึ่งในคณะกรรมการสื่อศึกษา ของสื่อมวลชนคาทอลิกค่ะ ชอบฟังบรรยายของท่านเช่นกันค่ะ