อนุทิน 124642 - ยูมิ

ยูมิ

การค้นพบอันยิ่งใหญ่ใด ๆ ของคนชาวโลก  ไม่เท่ากับการค้นพบตนเองว่าตนเองชอบสิ่งใด

  จงทำในสิ่งที่ตนชอบนั้น ๆ ซึ่งสิ่งนั้นต้องเป็นไปในทางดีมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น


เขียน 03 Jun 2013 @ 05:36 ()


ความเห็น (0)