อนุทิน 124642 - ยูมิ

  ติดต่อ

การค้นพบอันยิ่งใหญ่ใด ๆ ของคนชาวโลก  ไม่เท่ากับการค้นพบตนเองว่าตนเองชอบสิ่งใด

  จงทำในสิ่งที่ตนชอบนั้น ๆ ซึ่งสิ่งนั้นต้องเป็นไปในทางดีมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น


  เขียน:  

ความเห็น (0)