อนุทิน 124402 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๓๒๑ |

"ความว่าง"

...

จักสรรหาสิ่งใดมาเติมเต็ม
จะให้เค็ม ให้หวาน ให้หว่านไถ
จะให้รัก ให้เกลียด ละเมียดใด
จะได้ชัย พ่ายแพ้ หรือแค่ครอง

เรามีกรรมเป็นของตนมิใช่หรือ
เรายึดถือ "ความว่าง" ไม่มีสอง
เราเกิดมาไร้ตัวตนคนจับจอง
มีดวงจิตเพียงครองธาตุของตน

...

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เขียน 29 May 2013 @ 00:31 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ว่าง วาง วาง ว่าง ทางสงบ

ได้พบ สุขแท้ มีแต่ให้

ไม่ยึดติด จับจอง ครองสิ่งใด

สงบใจ ครองตน ยอดคนเอย

ขอบคุณค่ะอาจารย์

เขียนเมื่อ 

สุดยอดเลยครับ คุณ ถาวร ;)...