อนุทิน 124291 - พ.แจ่มจำรัส

วรรคทองของบล็อกเกอร์

"บาม"...เป็นความมั่นคงทางด้านอาหารที่มีกินมีใช้ให้เกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่ง แห่งนี้ ผู้เขียน

ขอคารวะต่อความคิด คนต้นคิด  นวัตกรรมชาวบ้านเป็นทั้งมือทำมาหากิน และเป็น

เครื่องมือปกป้องความมั่นทางด้านอาหาร..."

จากบันทึก "บาม"ภูมิปัญญาปกป้องพื้นที่ความมั่นคงทางด้านอาหารริมชายฝั่ง ของท่าน วอญ่า-ผู้เฒ่า...

นาย นเรศ หอมหวล เมื่อ 13 วันที่แล้ว


เขียน 26 May 2013 @ 14:24 ()


ความเห็น (0)