อนุทิน 123986 - ยูมิ

ยูมิ

การแก้ไขอะไรไม่เท่าการแก้ไขตนเอง ความผิดพลาดใด ๆ มักเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจของเราเอง ต้องแก้ไขที่ตัวเราเอง ยังไม่สายเกินไปถ้ารู้ตัวเอง (  กรณีนิสิตขาดสอบเพราะไม่ติดตามข่าวสารและเข้าใจผิด )

เขียน 18 May 2013 @ 07:42 ()


ความเห็น (0)