อนุทิน #123712

| อนุทิน ... ๔๒๓๙ |

"ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๒"

ไปร้านกาแฟดอยงามใกล้มหาวิทยาลัย
พบหนังสือ "ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๒"
ที่ออกโดย "สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม"

ชื่นชม "อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร"
ศิลปินแห่งชาติ สาขาัทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)


และ

"อาจารย์เสกสรรค์ ประเสริฐกุล"
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
ยิ่งอ่านยิ่งม่วนใจ

จึงขอยืมหญิงสาวเจ้าของร้านกาแฟดอยงาม
ไปถ่ายเอกสารแล้วจักนำมาคืนให้

ขอบคุณครับ ;)...

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)