อนุทิน #123558

ฟังธรรมยามเช้า

           ฟังธรรม ที่เป็นพุทธวัจน จากพระอาจารย์คึกฤทธิ์  วัดนาป่าพง   เพื่อเป็นการทบทวน  ธรรม  

           การฟังธรรมตามกาล   เป็นมงคลอันสูงสุด (กาเลนนะ ธัมมัสสะวะนังเอตัมมังคะละมุตตะมัง). ..จิตสงบ  ขณะ ฟังธรรม

                                                                                                                  อังคาร  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)