อนุทิน 123552 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๒๒๒ |

"มิตรเลว"

ปาปมิตฺโค ปาปสโข ปาปอาจารโคจโร

มีมิตรเลว มีเพื่อนเลว
ย่อมมีมรรยาทและมีที่เที่ยวเลว

พุทธศาสนสุภาษิต

เขียน 06 May 2013 @ 23:57 ()


ความเห็น (0)