อนุทิน #123552

| อนุทิน ... ๔๒๒๒ |

"มิตรเลว"

ปาปมิตฺโค ปาปสโข ปาปอาจารโคจโร

มีมิตรเลว มีเพื่อนเลว
ย่อมมีมรรยาทและมีที่เที่ยวเลว

พุทธศาสนสุภาษิต

เขียน:

ความเห็น (0)