อนุทิน 123550 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๒๒๐ |

"สัปดาห์แห่งการเริ่มงาน"

* ประชุมจัดตารางสอน ๑/๕๖
* คุมสอบคัดเืลือกเข้ามหาวิทยาลัย
* รอตรวจร่างบทความ
* ออกข้อสอบปลายภาค ทั้งกระบวนการ
* เตรียมข้อมูลทำเกรด ๓/๕๕
* เตรียมเนื้อหาวิชาใหม่ ๑/๕๖
* ดูแลพ่อแม่ และพี่ที่กำลังเดินทางมาเชียงใหม่

เขียน 06 May 2013 @ 23:43 ()


ความเห็น (0)