อนุทิน #123464

| อนุิทิน ... ๔๒๐๗ |

"ปัจจุบันขณะ"

จงจำไว้ว่ามีเวลาที่สำคัญที่สุดเวลาเดียว

คือปัจจุบันช่วงขณะปัจจุบันเท่านั้น ที่เป็นเวลาที่เราเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง

บุคคลที่ำสำัคัญที่สุดก็คือ

คนที่เรากำลังติดต่ออยู่ คนที่อยู่ต่อหน้าเรา เราจะทำอย่างไรจึงจะสามารถอยู่กับปัจจุับัน
อยู่กับคนรอบข้าง ช่วยลดความทุกข์และเพิ่มความสุขแห่งชีิวิตเหล่านั้น คำตอบก็คือ

เราจะต้องฝึกสติ

ติช นัท ฮันต์

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

มาฟังธรรมะรอบดึกก่อนเข้านอนคะอาจารย์

ขออนุโมทนาบุญแห่งการฟังธรรมครับ คุณหมอบางเวลา ป.  ;)...