อนุทิน 123450 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

ในวันที่   "ปฐพีจะเป็นไฟ  ชลาศัยจะไร้ปลา  อัคคีแรงไม่มีแสง  พระพายแรงไม่พัดพา" 
แล้วชาวประชาจะอยู่อย่างไร ?

                                                             ธรรมทิพย์
                                                       ๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

http://www.gotoknow.org/posts/456032

เขียน 04 May 2013 @ 11:27 () แก้ไข 04 May 2013 @ 11:31, ()


ความเห็น (0)