อนุทิน 123450 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

ในวันที่   "ปฐพีจะเป็นไฟ  ชลาศัยจะไร้ปลา  อัคคีแรงไม่มีแสง  พระพายแรงไม่พัดพา" 
แล้วชาวประชาจะอยู่อย่างไร ?

                                                             ธรรมทิพย์
                                                       ๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

http://www.gotoknow.org/posts/456032

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)