อนุทิน 123399 - คุณมะเดื่อ

วันนี้เห็นบันทึกใหม่ ๆ (คงเป็นบันทึกแรก) ของคุณครูหลาย ๆ บันทึก ก็อด

ชื่นชมไม่ได้ถึงความพยายามการใช้เทคโน ฯ ในการทำ Blog เพื่อการพัฒนา

งานของคุณครู และนึกขอบคุณไปถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนและให้ความรู้ ช่วย

เหลือคุณครูเหล่านี้....ทำให้นึกไปถึง ที่เขตพื้นที่ของคุณมะเดื่อครั้งหนึ่งเคยมี

การอบรมให้คุณครูสร้าง Blog ของ G2K  นี้ ในวันที่อบรม มีคุณครูที่สามารถ

สร้าง Blog ได้สำเร็จเพียงคนเดียว ...และ...จนแล้วจนรอดจนป่านี้  ก็ไม่เห็นผล

งานของคุณครูรุ่นนั้น ขึ้นหน้าเว็บของ G2k เลย....ขอเอาใจช่วยคุณครู 

Blogger รุ่นใหม่ ๆ จ้ะ

เขียน 02 May 2013 @ 16:41 () แก้ไข 02 May 2013 @ 16:42, ()


ความเห็น (2)

บล็อคเก่า หน้าเดิม ก็รอครูมะเดื่อไปเยือนอยู่นะ

เขียนเมื่อ 

อ๊ะ ๆ ๆ ๆ ๆ ..!  ไม่ลืม....ไม่ลืม.....ไม่ลืมมมมมม....ได้เลย  ได้เลย...!