อนุทิน 123326 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๑๙๓ |

"คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด"

รายชื่อคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด จาก wikipedia

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94">http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94

(ทำอย่างไรลิงค์ที่มีคำภาษาไทยจึงจะไม่เป็นแบบนี้ครับ ;)...

เขียน 30 Apr 2013 @ 12:49 () แก้ไข 30 Apr 2013 @ 15:13, ()


ความเห็น (4)

on time
IP: xxx.120.240.70
เขียนเมื่อ 

พี่อาจารย์ Wasawat Deemarn คะ

เช่น  รายชื่อคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด - วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี - Wikipedia

ที่กล่องเครื่องมือ  คลิกที่ โซ่  ใส่ URL และ TEXT แล้วคลิก Insert ค่ะ  ตามรูป


หมายเหตุ  URL https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B3%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594&ei=JV1_UYHXPMS4rAe0sYCwAQ&usg=AFQjCNH6Y6PDx0SfgTTTADRIsJt6dFe_0Q&sig2=XET1Eu5tJ-MNxiGUoxobKA&bvm=bv.45921128,d.bmk">https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B3%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594&ei=JV1_UYHXPMS4rAe0sYCwAQ&usg=AFQjCNH6Y6PDx0SfgTTTADRIsJt6dFe_0Q&sig2=XET1Eu5tJ-MNxiGUoxobKA&bvm=bv.45921128,d.bmkเขียนเมื่อ 

ไม่สำเร็จแหละ ;)...

เขียนเมื่อ 

อ่ะ ต้องหาสาเหตุอย่างเร่งด่วนแล้วครับ

เป็นที่ Firefox หรือ Windows หว่า ???