อนุทิน 123295 - dejavu monmon

เมื่อวาน 15.00 น. ผมเพิ่งเดินทางกลับจาก มหาวิทยาลัย มหาจุฬาฯ วังน้อย เพราะไปทดลองปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานดู ว่าจะเกิดผมดี-ร้ายอย่างไร ข้อค้นพบคือ "ดี" แม้เวลาจะน้อยนิดคือ ๖ คืน ๗ วัน ก็ตาม

เขียน 29 Apr 2013 @ 08:16 () แก้ไข 29 Apr 2013 @ 08:26, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอสาธุๆๆด้วยคนครับ