อนุทิน #123295

เมื่อวาน 15.00 น. ผมเพิ่งเดินทางกลับจาก มหาวิทยาลัย มหาจุฬาฯ วังน้อย เพราะไปทดลองปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานดู ว่าจะเกิดผมดี-ร้ายอย่างไร ข้อค้นพบคือ "ดี" แม้เวลาจะน้อยนิดคือ ๖ คืน ๗ วัน ก็ตาม

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)