อนุทิน 123260 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

การดูแลคนไข้เบาหวาน type 2 นั้นต้องคอยดูแลไม่ให้เกิดภาวะน้ำตาลตก (ต่ำกว่า 70 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) คณะผู้เชี่ยวชาญจาก the American Diabetes Association (ADA) and the Endocrine Society ได้ออกคำแนะนำสำหรับแพทย์ในการดูแลเรื่องนี้ ซึ่งเขาถือว่าสำคัญมาก ไว้ที่ Hypoglycemia and Diabetes: A Report of a Workgroup of the American Diabetes Association and The Endocrine Society. Diabetes Care. Published online April 15, 2013.

  เขียน:  

ความเห็น (0)