อนุทิน 123188 - เข้มแข็ง

20130421224145.22 เมษายน 56 อบรมการประเมินการจัดการความรู้ในหอผู้ป่วยที่ตนเองปฏิบัติ หมวด 3และ6 จากการทำงานก่อนเข้าอบรม ทำให้เรียนรู้ว่า ตลอดการทำงานเราต้องรู้ว่าลูกค้าเราหน้าตาเป็นอย่างไร ต้องการอะไร มีช่องทางการประเมินความต้องการลูกค้าหรือไม่ อย่างไร ตรวจสอบได้หรือไม่ และเราจำอะไรให้เขาได้บ้าง ในที่นี้เหมือนกับว่าต้องรู้เขา รู้เรา และกระบวนการการให้บริการของเราทำให้เขาดีขึ้นอย่างไร  มีโดยเฉพาะ การใช้เครื่องมือKM วัดผลสำเร็จหรือไม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหรือไม่

 บทสรุป รู้จริง ทำจริง ให้คุณค่ากับลูกค้า และกระบวนการ  

 มีความสุขมาก...ที่ได้เรียนรู้ เปิดหัวสมอง...เปิดใจ...ขอบคุณ...ซาบซึ้งในพระคุณจริงๆๆ..ไม่มีการสอน...แต่รู้ได้ด้วยตัวเรา...ขอบคุณสมาชิกกลุ่มที่เติมเต็ม...

เขียน 25 Apr 2013 @ 09:52 () แก้ไข 25 Apr 2013 @ 10:26, ()


ความเห็น (0)