อนุทิน 122967 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ

LAB อ่านว่า แล็บ เขียนทับศัพท์ แล็บ, คำเต็ม LABORATORY อ่าน แลบ-ระโทริ (ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ โรงวิทยาศาสตร์)
LAP อ่านว่า แล็พ เขียนทับศัพท์ แล็ป (เลีย ดื่ม ซัด คาด พัน หน้าตัก กระพุ้งผ้า วิ่งรอบ ทับ ห้อมล้อม หว่าง (เขา)
LAPP อ่านว่า แล็พ เขียนทับศัพท์ แล็ปป์ (ชาวแลป Laplander เขียนทับศัพท์ แลปแลนเดอร์, Lapland เขียนทับศัพท์ แลปแลนด์ (ดินแดนทางตอนเหนือของสแกนดิเนเวีย) 

ที่มา: กระดานสนทนาราชบัณฑิตยสถาน

สืบเนื่องมาจากการตรวจงานนศ. คำถามเขียนว่า "แล็บ" ในคำตอบนศ.เขียนเป็น "แลป" ต้องหาผู้รู้มาช่วยยืนยัน

เขียน 18 Apr 2013 @ 10:17 ()


ความเห็น (0)