อนุทิน 122938 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๑๔๕ |

"ทางออกของปัญหา"

"... ทุกครั้งที่มีปัญหาแล้วคิดอะไรไม่ออก เธอต้องขยายกรอบคิดให้กว้างออกไป
ขยายกรอบเวลาในความคิดยาวนานขึ้น แล้วจะมองเห็นทางออกเอง ..."

("ลำแดดเหนือม่านฝน" จากหนังสือ "วันที่ถอดหมวก" โดยอาจารย์เสกสรรค์ ประเสริฐกุล หน้า ๗๓ - ๗๔)

เขียน 17 Apr 2013 @ 16:23 () แก้ไข 17 Apr 2013 @ 19:52, ()


ความเห็น (0)