อนุทิน 122938 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๔๑๔๕ |

"ทางออกของปัญหา"

"... ทุกครั้งที่มีปัญหาแล้วคิดอะไรไม่ออก เธอต้องขยายกรอบคิดให้กว้างออกไป
ขยายกรอบเวลาในความคิดยาวนานขึ้น แล้วจะมองเห็นทางออกเอง ..."

("ลำแดดเหนือม่านฝน" จากหนังสือ "วันที่ถอดหมวก" โดยอาจารย์เสกสรรค์ ประเสริฐกุล หน้า ๗๓ - ๗๔)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)