อนุทิน 122921 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

  ติดต่อ

งานที่ทำเสร็จ คือ edit คู่มือศูนย์การพยาบาลรายกรณี  ปรับปรุงบัญชีความเสี่ยงของหอผู้ป่วยเคมีบำบัด ตรวจคู่มือขอเลื่อนระดับให้พนักงานการแพทย์  1 คน 

งานที่ยังต้องทำต่อ ปรับการเขียนประเมินตนเองของหอผู้ป่วยเคมีบำบัด (SAR) 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)