อนุทิน 122729 - ทิมดาบ

"...ประสบการณ์บอกผมว่า การฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีไฟลุกโชนในหัวใจอยู่ตลอดเวลา  เป็น “การเรียนรู้” ที่สำคัญยิ่ง  สำคัญกว่าการเรียนวิชาความรู้โดยทั่วไป  ไอน์สไตน์เรียกสิ่งนี้ว่า imagination (จินตนาการ) และกล่าวว่า Imagination is more important than knowledge...

  แต่คนที่มีไฟในหัวใจลุกโชน ก็อาจปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไป  เพราะมีม่านบังตา มองไม่เห็นโอกาส  ม่านนั้นคือ ตัณหา (โลภะ โทสะ โมหะ) บดบังปัญญา ที่จะใช้ตรวจสอบโอกาสนั้น  สำหรับคนมีการศึกษาและเป็นที่ยอมรับนับถือ ม่านบังตาที่สำคัญคือความรู้และความหลงตัว  ทำให้ปฏิเสธหรือมองไม่เห็นโอกาสนั้น..."

วิจารณ์ พานิช
๑๙ ม.ค. ๕๔


จากบันทึก....ชีวิตที่พอเพียง : ๑๑๘๑. โอกาสที่หลุดลอย

เขียน 10 Apr 2013 @ 23:07 () แก้ไข 10 Apr 2013 @ 23:07, ()


ความเห็น (0)