อนุทิน #122652

| อนุทิน ... ๔๑๐๖ |

"เติมน้ำมันครั้งที่ ๗"

หลังจากการ Run-in นี่เป็นการเติมน้ำมันครั้งแรก

เบนซิน ๙๕ ... ๑๔๐ บาท ๓.๐๑๑ ลิตร

เขียน:

ความเห็น (0)