อนุทิน 121932 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๙๙๗ |

"งานล้วน ๆ"

ปฏิทินวิชาการ + ฐานข้อมูลเปิด-ปิด

* แก้ I ป.ตรี ... ๑๘ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๕๖
* ส่งเกรด ป.บัณฑิต ... ๑๘ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖
* แก้ I ป.บัณฑิต ... ๒๕ มีนาคม - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
* สอบกลางภาค ป.ตรี ... ๙ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖
* หยุดวันปี๋ใหม่เมือง ... ๑๒ - ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖

เขียน 19 Mar 2013 @ 11:25 () แก้ไข 19 Mar 2013 @ 11:31, ()


ความเห็น (0)