อนุทิน 121805 - ไอดิน

  ติดต่อ

ตัวอย่างที่ไม่ดี....ก็สำคัญพอๆกัน....กับตัวอย่างที่ดี
สุดท้ายขึ้นอยู่กับเราเลือก...เรียนรู้ตัวอย่าง อย่างไร
^ ________ ^
  เขียน:  

ความเห็น (2)

"การเรียนรู้" เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตมนุษย์ ;)...

^ _____ ^