อนุทิน 121162 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๙๑๗ |

"..."

เมื่อมีสิ่งนี้ ๆ เป็นปัจจัย

สิ่งนี้ ๆ ย่อมเกิดขึ้น

เมื่อไม่มีสิ่งนี้ ๆ เป็นปัจจัย

สิ่งนี้ ๆ ย่อมไม่เกิดขึ้น

พุทธทาสภิกขุ
(อิทัปปัจจยตา, หน้า ๔๗)

เขียน 26 Feb 2013 @ 07:56 ()


ความเห็น (0)