อนุทิน 120893 - Dr. Ple

Dr. Ple

 ...วันที่ 20 กพ. 2556  ....ไปนำเสนอตัวอย่างการขับเคลื่อน DHS (District Health System)  ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์...ประชุมชาว .... ช่วงบ่าย บรรยาย & เล่าภาพการทำงาน ในห้องย่อยตามประเด็น ODOP (One district One project) โดยได้โจทย์ คือ ปัญหา "Teenage Pregnancy" ...คิดว่าไปพูดในลักษณะ "พลังภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น"   ป้องการ/ลดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (Unwanted Pregnancy) ซึ่งในวัยรุ่นยังมีปัญหาอื่นๆแฝงอยู่อีกคือ อุบัติเหตุ ... เอดส์...เพศศึกษา...ยาเสพติด...ทำแท้ง...ขายตัว...ฯลฯ.... ในบริบท(Context) ของอำเภอบ้านลาด... เท่าที่เคยทำ....ที่ทำได้...และได้ทำ นะคะ  ซึ่งอาจไม่ดีนัก.... แต่ทางสปสช. ขอมา...ก็ไปตามคำเชิญ... นะคะ

เขียน 17 Feb 2013 @ 23:04 ()


ความเห็น (0)