อนุทิน 120383 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

มาทำพลาสปอร์ต ข้าราชการ ไปประเทศออสเตรเลีย 

ต้องใช้มีเอกสารอนุมัติจากอธิการบดี ที่ออกให้เพื่อขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ และหนังสือรับรองการขอวีซ่าให้แก่ราชการ

และหนังสือขออนุมัติไปประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ

และบัตรข้าราชการ

และบัตรประชาชนด้วย


รอคิวยาวมาก เพราทุกวันนี้มีประชาชนเดินทางไปต่างประเทศมากมาย

มาตั้งแต่ 10.00

น่าจะได้คิวประมาณบ่ายๆๆๆๆ


เขียน 04 Feb 2013 @ 11:50 () แก้ไข 04 Feb 2013 @ 11:52, ()


ความเห็น (0)