อนุทิน 120368 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๘๓๓ |

"อจินไตย (กลอน)"

...

อจินไตย ไกลโลก โบกความคิด
อย่าเข้าไป ยึดติด สิ่งควรค่า
พุทธวิสัย พุทธองค์ ทรงนำพา
ญาณวิสัย เทวดา อัตตาตน

กรรมวิสัย เชื่อใน กฎแห่งกรรม
ฟ้ายังคง ยุติธรรม ใช่ดอกผล
โลกวิสัย ในนรก สวรรค์บน
เสียเวลา ชีวิตคน ของตนเอง

...

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เขียน 04 Feb 2013 @ 01:41 () แก้ไข 04 Feb 2013 @ 01:42, ()


ความเห็น (0)