อนุทิน #120368

| อนุทิน ... ๓๘๓๓ |

"อจินไตย (กลอน)"

...

อจินไตย ไกลโลก โบกความคิด
อย่าเข้าไป ยึดติด สิ่งควรค่า
พุทธวิสัย พุทธองค์ ทรงนำพา
ญาณวิสัย เทวดา อัตตาตน

กรรมวิสัย เชื่อใน กฎแห่งกรรม
ฟ้ายังคง ยุติธรรม ใช่ดอกผล
โลกวิสัย ในนรก สวรรค์บน
เสียเวลา ชีวิตคน ของตนเอง

...

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)