อนุทิน 120363 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๘๓๐ |

"อจินไตย"

อจินไตย แปลว่า สิ่งที่ไม่ควรคิด หมายถึง สิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยตรรกะสามัญของปุถุชน มี 4 อย่างได้แก่

  • พุทธวิสัย วิสัยแห่งความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เช่น การเดินบนดอกบัว 7 ก้าว และเปล่งอาสภิวาจาของพระพุทธเจ้า
  • ฌานวิสัย วิสัยแห่งอิทธิฤทธิ์ของผู้มีฌาน ทั้งมนุษย์ และเทวดา
  • กรรมวิสัย วิสัยของกฎแห่งกรรม และวิบากกรรม คือ การให้ผลของกรรมที่สามารถติดตามไปได้ทุกชาติ
  • โลกวิสัย วิสัยแห่งโลก คือ การมีอยู่ของสวรรค์ นรก และสังสาระวัฏ

ในทางพระพุทธศาสนาไม่แนะนำให้คิดเรื่องอจินไตย เพราะวิสัยปุถุชนไม่อาจเข้าใจได้โดยถูกต้องถ่องแท้ ทั้งเพราะความเข้าใจไม่ได้ในฐานะที่เป็นของลึกซึ้ง เป็นเรื่องทางจิต หรือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหาคำตอบที่สิ้นสุดได้ ถ้าคิดมากจริงจังในการหาคำตอบเหล่านั้นจากการคิดเดาเอาด้วยตรรกะเองจึงอาจกลายเป็นคนบ้าได้ อจินไตยในเรื่องทางจิตจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ด้วยการบรรลุธรรมชั้นสูงเท่านั้น

(http://th.wikipedia.org/wiki/อจินไตย)

จริง ๆ เรื่อง "อจินไตย" เคยกล่าวไว้ในนี้อยู่หลายครั้ง เนื่องจากเหตุที่เห็นเพื่อนสนิทของตัวเองเป็น จิตใจมุ่งหวังแต่จะเชื่อสิ่งที่มองไม่เห็นจนเสียศูนย์และศักยภาพความเป็นมนุษย์ของตัวเองไปเสียหมด เงินทองที่มีอยู่ก็ทุ่มเทให้สิ่งที่เชื่อนั้นอย่างสุดตัว สุดใจ เห็นแล้วก็อนาถใจแท้ แต่ก็สุดจะห้ามได้ เหลือแต่ความเป็นเพื่อนอยู่เท่านั้น

คิดว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่โลกต้องเสียคนมีความสามารถไปคนหนึ่ง
มันเสียเวลาต่อการดำเนินชีวิตที่มีความหมายของเราอย่างมาก

โปรดตรอง หากข้อเขียนนี้ทำให้เราได้ตระหนักในหลักธรรมของพระุพุทธองค์

เขียน 03 Feb 2013 @ 23:16 () แก้ไข 03 Feb 2013 @ 23:17, ()


ความเห็น (0)