อนุทิน 120345 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ

มีบทความยืนยัน (ซ้ำแล้วซ้ำอีก) ที่ผู้รายงานเองก็คงเห็นว่าเป็นข้อสำคัญเพราะบางครั้งแพทย์ผู้รักษาอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควร นั่นคือในผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน หากสามารถควบคุมความดันโลหิต(ตัวบน) ให้อยู่ที่ระดับ น้อยกว่า 130 mmHg และระดับไขมันไม่ดี LDL-C ให้น้อยกว่า 100 mg/dL และรวมทั้งระดับ HbA1c ให้น้อยกว่า 7% จะช่วยลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ เป็นการศึกษาที่ติดตามกลุ่มประชากร สองหมื่นกว่าคน นานกว่าหกปี อ่านรายละเอียดได้จาก Independent contribution of A1c, systolic blood pressure, and LDL cholesterol control to risk of cardiovascular disease hospitalizations in type 2 diabetes: An observational cohort study. J Gen Intern Med 2013; DOI:10.1007/s11606-012-2320-1. Abstract

ใครที่มีคนใกล้ชิดเป็นก็ควรช่วยกันดูแลเกณฑ์เหล่านี้เอาไว้ด้วยนะคะ และถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็คือดูแลตัวเองให้ปลอดจากภาวะเสี่ยงที่จะเป็นเสียเอง ด้วยการดำเนินชีวิตที่รักษาสุขภาพกันไว้ก่อนจะดีที่สุด

เขียน 03 Feb 2013 @ 15:59 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เข้าสู่วัยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันค่ะ 

แต่ตอนนี้ยังไม่เป็น

พยายามศึกษาอยู่ค่ะ