อนุทิน 120268 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

  • ๓๐ - ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๖  โรงเรียนจัดให้มีติว O - NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทั้งเช่าสถานที่ของ
    มหาวิทยาลัยศิลปากร  ดูแลเรื่องการเดินทาง  เตรียมอาหารให้นักเรียนครบพร้อมสมบูรณ์  แต่อนิจจามีนักเรียนนับร้อยคนไม่เ็ห็นความสำคัญ  ไม่เห็นคุณค่า  ไม่มาโรงเรียน  ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
    "ไม่มีประโยชน์ในการหยิบยื่นสิ่งต่าง ๆ ให้ผู้ที่ไม่เห็นคุณค่า"


เขียน 01 Feb 2013 @ 06:19 ()


ความเห็น (2)

ผมก็มีประสบการณ์ "ไม่มีประโยชน์ในการหยิบยื่นสิ่งต่าง ๆ ให้ผู้ที่ไม่เห็นคุณค่า" เช่นกันครับ ในอาชีพผู้สอนนี้บางทีเราก็ลงทุนโดยเปล่าประโยชน์เหมือนกันครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอาจารย์ธวัชชัยที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์
กาลเวลาคงช่วยเยียวยาความเจ็บปวดทางจิตวิญญาณได้นะคะ