อนุทิน 120175 - ชาญโชติ

ชาญโชติ

มีหลายคนเข้ามาถามผมว่าที่ผมรับเป็นที่ปรึกษา และเป็นโค้ช ให้กับเจ้าของธุรกิจโรงแรม และ ธุรกิจท่องเที่ยว ผมมีหลักเกณท์และรับรองผลอย่างไรว่าผู้ที่จ้างผมเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นโค้ช จะได้ผลคุ้มกับเงินค่าจ้างผมเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นโค้ช 

ผมได้ตอบเขาไปดังนี้ 

"

สำหรับการรับเป็นโค้ช ให้กับผู้บริหารหรือเจ้าของ ผมสามารถเป็นโค้ชหรือที่ปรึกษาให้กับทุกคนที่ต้องการคนมาเป็น กระจกให้เขาและหาจุดอ่อนและวิธีแก้ไขหรือหาจุดแข็งและเสนอแนวทางการนำจุดแข็งไปต่อยอดในการพัฒนาตัวเขาหรือธุรกิจของเขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนที่จะถามหาว่าจะนำอะไรมาเป็นข้อยืนยันความสำเร็จนั้น คงไม่สามารถทำได้ครับ เพราะเรื่องการให้บริการจับต้องไม่ได้ การเป็นโค้ชและที่ปรึกษา นั้นเป็นแค่ผู้ให้คำแนะนำแต่ผลสำเร็จอยู่ที่ตัวของผู้จ้างเอง ดังนั้น ต้องมาดูที่คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นโค้ชหรือที่ปรึกษาว่าเป็นคนที่มีความรู้และประสบการณ์จริงหรือไม่ เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อผู้จ้างหรือไม่ ถ้าที่ปรึกษาหรือโค้ช ไม่มีความซื่อสัตย์หรือจริงใจต่อผู้จ้าง ก็จะไม่กล้าพูดความจริง ได้แต่พูดให้พอใจและหลงผิด หรือแนะนำสิ่งผิดๆให้ก็จะเป็นผลร้ายต่อผู้จ้าง ผมเองจะรับงานใครก็ต้องพูดคุยและเช็คว่าเขาเป็นคนอย่างไร เพราะถ้าเขาเป็นคนไม่ดี จะให้ผมแนะวิธีการเอาเปรียบผู้อื่น ทำสิ่งผิดๆผมก็ไม่รับงานนี้

สำหรับวิชาที่ผมสามารถเป็นวิทยากรได้มีอะไรบ้าง นั้น ก็มีเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมให้กับเจ้าของผู้ประกอบการ / ผู้บริหาร /หรือพนักงานระดับหัวหน้างาน ในส่วนของการบริหารจัดการ  (สามารถแบ่งย่อยลงไปในส่วนลึกของแต่ละส่วน เช่น การทำแผนการตลาด การทำการตลาด การบริหารควบคุมพนักงานการตลาดและการขาย  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเป็นหัวหน้า การบริหารการติดต่อสื่อสาร  เป็นต้น) การบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ก็สามารถแบ่งเป็นวิชาแต่ละส่วนลึก คล้ายๆกับโรงแรม การบริหารจัดการด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวให้ภาครัฐหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นำไปจัดทำแผนนโยบายหรือกลยุทธ์ในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม เรื่องเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักศึกษา และชุมชนต่างๆ การบริหารจัดการชุมชนเพื่อให้เกิดการเข้มแข็ง เป็นต้น

ผมสามารถเป็นทีมโค้ชและที่ปรึกษาที่ดีในการทำแผนพัฒนา หรือแผนปรับโครงสร้าง แผนการเปลี่ยนแปลงองค์กร หรือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม การจัดทำนโยบายและแผนกลยุทธ์ แผนการขับเคลื่อนองค์กรเป็นต้น

เขียน 29 Jan 2013 @ 19:07 ()


ความเห็น (0)