อนุทิน 120146 - ไอดิน

ไอดิน

ขอบคุณความคาดหวังของเพื่อน...

สิ่งที่เราคาดหวัง...กับสิ่งที่เราได้รับ...มันคนละเรื่อง

สิ่งที่เราได้รับ ณ ปัจจุบัน นั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการคิด ตัดสินใจ การเลือก กระทำในอดีตของเรา

หากสิ่งที่คาดหวัง ไม่สมเหตุสมผลกับสิ่งที่ได้รับ...มันก็ไม่มีความผิดพลาดจากสิ่งใดๆ นอกจากตัวเรา...

แต่หากเป็นเพราะปัจจัยอื่นๆ จริงๆ มันก็เป็นความผิดพลาดจากการยึดถือตัวตนเรา...อีกนั่นแหละ

ได้แต่พยายาม อยู่กับ ปัจจุบัน รู้เท่าทันตน เท่านั้นเอง จึงดีที่สุด สำหรับ สิ่งที่จะได้รับ ณ อนาคต

ขอบคุณความคาดหวังของเพื่อน...ที่ทำให้สะท้อนความนึกคิดออกมา...

แต่หากเป็นตัวเราต้องจมอยู่ในกองทุกข์แบบเดียวกันเช่นนั้น..ก็ไม่แน่ใจนักว่าจะคิดได้เช่นนี้หรือปล่าว...

เพราะการรู้สึกทุกข์...เป็นโจทย์ยากในการทำให้ก่อเกิดปัญญา...

หากเพียงแต่วางทุกข์นั้นลง....ด้วยวิธีการธรรมดาที่พอจะคิดได้โดย

พยายามข่มทุกข์ไว้ ด้วยการพยายามมีความสุข...หรือ...แค่ประคับประคองตัวเองรอเวลาช่วยบรรเทา

ทุกข์ไปเอง...เมื่อทุกข์เบาบาง....จนรู้สึกโปร่งเบาขึ้น ...ปัญญาจึงเกิดขึ้นตามมา

กัลยาณมิตรนั้น...เปรียบเสมือน...ผู้สะท้อน..ให้ก่อเกิดปัญญา...และยังช่วยให้...เวลายึดติดทุกข์น้อยลง บรรเทาลง

กัลยาณมิตรจึงเป็นสิ่งที่...มีค่าอย่างยิ่ง และ การทำตนเป็นกัลยาณมิตรกับตน นั้น ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวด......

เขียน 28 Jan 2013 @ 22:46 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อนุทินนี้ ... เีขียนเป็นบันทึกได้เลยนะครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

;)...