อนุทิน 120069 - ยูมิ

ยูมิ

วันนี้อยู่ทำงานในเขตเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันเวลาช่างเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วนัก เราทั้งหลายจงทำงานหาประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้คุ้มค่ากับวันเวลาที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา
เวลามีคุณค่าที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปแล้วไม่สามารถจะนำกลับคืนมาได้ จงตั้งใจทำสิ่งที่เกิดประโยชน์ทางดีงามให้มากที่สุด

เขียน 26 Jan 2013 @ 12:37 ()


ความเห็น (0)