อนุทิน 120044 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

 ........ ตรงประเด็น ... ตรงเป้า ...ต้องแก้ที่.... รากเหง้า (Root Cause) ...และ.... ต้องเป็นวาระแห่งชาติ (National agenda).... ใช่เลยค่ะ   ท่านอาจารย์ ...