อนุทิน 119723 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๗๕๑ |

"การใช้เวลา"

ระหว่างการสั่งงานหมายเลข ๑๔ แก่นักศึกษาวิชาเอก
ซึ่งเป็นการเขียนบทความเชิงวิชาการ
ที่ต้องการแหล่งอ้างอิงจากสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้น

"การเล่นเกม หรือ การใช้ facebook ณ ตอนนี้
มันไม่ได้ทำให้เธอทำงานชิ้นนี้สำเร็จหรอกนะ
จงใช้เวลาให้มีประโยชน์และคุ้มค่ามากกว่านี้
นับจากนี้เป็นต้นไป มิฉะั้นั้น ผลของการกระทำในวันนี้
เธอจะต้องเป็นผู้รับมันแต่เพียงผู้เดียว"

เขียน 15 Jan 2013 @ 17:50 () แก้ไข 15 Jan 2013 @ 18:05, ()


ความเห็น (0)