อนุทิน 119694 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๓๗๔๗ |

"คิด"

ตี ๒ - ๗ นาที ... มีสิ่งที่อยู่ในความคิด

"Maturity ของ อาจารย์ประจำหอพัก"
"Jobs ของ เจ้าหน้าที่ประสานโครงการฯ"
"Smugness ของ ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย"
"Luxuriance and Cupidity ของ คนดูแลงบโครงการฯ"

ทั้งหมดเท่ากับ ...

"Future ของเด็ก ๆ"

  เขียน:  

ความเห็น (0)