อนุทิน #119692

| อนุทิน ... ๓๗๔๕ |

"ความสำเร็จที่ไม่เหมือนกัน"

คุยกับกัลยาณมิตร ตอนหนึ่งสำหรับคำว่า "ความสำเร็จ"

"ความสำเร็จ" อาจมิได้หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
แต่หากหมายถึง ความสุขใจที่เราได้รับจากการกระทำของเราต่างหาก

หากเราอยาก "สำเร็จ" แต่ต้องทุกข์ร้อนและเดียวดาย
ผมคนหนึ่งที่คงไม่เลือกเส้นทางนั้น ;)...

เขียน:

ความเห็น (2)