อนุทิน 119423 - ยูมิ

ยูมิ

ในเดือนมกราคม  2556  ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานวิถีพุทธวัฒนธรรมอีสาน  ตามที่ฝันไว้โดยนำคณะนิสิต ป. โท  ที่รับผิดชอบในรายวิชา ท่องไปในโลกกว้างเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เราเริ่มต้นออกเดินทางจาก ม.มจร. วข. นครศรีธรรมราช  ในเย็นวันเสาร์ที่  12 ม.ค. 56 กะว่าเช้าวันที่ 13 ถึง  ม. มจร. วังน้อย และตีรถยาวไปถึงอาณาจักรศรีโคตรบูร คือเมืองนครพนม และนอนในเขตเมืองนครพนม ถึง 2 คืน พอเช้าวันที่ 15 เราอำลาจากวัดพระธาตุพนม  ผ่านสกลนคร-กาฬสินธุ์- และพักค้างแรมที่เมืองมหาสารคาม พอรุ่งเช้าวันที่ 16 ออกเดินทางมายังอาณาจักรอยุธยา เข้าพักค้างแรม  ณ มหาจุฬา ฯ  วังน้อย  พอรุ่งเช้าวันที่  17 ออกเดินทางล่องใต้กลับถึงบ้านพักโดยสวัสดิภาพ

เขียน 08 Jan 2013 @ 10:46 ()


ความเห็น (0)